Home Tags Asar

Tag: asar

Adakah Shalat Sunnah Dua Rakaat Bakda Asar

Ta'lim malam.. 🌿🌺 Dua Rakaat Ba'diyah Ashar; Antara Ada dan Tiada 🌺🌿 πŸ’’πŸ’’πŸ’’πŸ’’ Assalamu'alaikum tad, di tempat kami ada kasus yakni ada ikhwah yg menerapkan sholat sunnah...

Hukum Shalat Sunnah Selepas Shubuh dan Asar

PERBEDAAN PENDAPAT ULAMA` Mayoritas ulama`: Shalat sunnah selepas shubuh dan ashar hukumnya makruh, selain shalat sunnah thawaf. Mazhab zhahiriyah: Boleh shalat sunnah selepas shubuh dan ashar,...