Home Tags Basmalah

Tag: basmalah

Hukum Bacaan Basmalah dalam Al-Fatihah Sholat

1. BASMALAH DALAM FATIHAH SOLAT قال والأقرب أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بها تارة جهرا وتارة يخفيها Yang paling mendekati kebenaran, Nabi kadang jaharkan...

Hukum Wudhu Tanpa Tasmiyah

Tasmiyah: ucapan bismillaah (tanpa rohmanirrohim) Soal : Ustadz, bagaimana kedudukan hadits "... walaa wudhu-a liman lam yadzkurismallah"? dan bagaimana kesimpulan fiqihnya? Jawab: Nabi: tidak ada wudhu bagi...