Home Tags Waktu

Tag: waktu

Hukum Shalat Sunnah Selepas Shubuh dan Asar

PERBEDAAN PENDAPAT ULAMA` Mayoritas ulama`: Shalat sunnah selepas shubuh dan ashar hukumnya makruh, selain shalat sunnah thawaf. Mazhab zhahiriyah: Boleh shalat sunnah selepas shubuh dan ashar,...